توسعه صنعتی

عارضه یابی و ایجاد تحول در شرکتهای تولیدی، ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخلی جهت صادرات به کشورهای آسیایی و اروپایی و …

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل منتشر نمیشود