کارآفرینی

ایجاد اشتغال پایدار از طریق طرح های نوآورانه، حمایت از کسب و کارهای نوپا، تشویق نخبگان به کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل منتشر نمیشود