نوآوری

سازمان نوآوری با محوریت حمایت از

               نخبگان و مخترعین

               تجاری سازی ایده و اختراع

               حمایت از استارت آپ ها و فعالیتهای دانش بنیان

               ارائه طرح های نوآورانه و اختراعات مرتبط با کشاورزی، فناوری، کارآفرینی و بازرگانی و

               توانمند سازی دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان سازمانها در حوزه خلاقیت و نوآوری

سازمان نوآوری تکنیک، با هدف توسعه خلاقیت و نوآوری، بسترسازی و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و کمک به توسعه شرکت‌های دانش بنیان با هدف افزایش تولید محصولات دانش بنیان در حوزه های مختلف، تقویت کارآفرینی ، اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی جدید جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان، در نقاط مختلف کشور با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی بطور کاملا مستقل و بدون وابستگی به هیچ یک از سازمانهای دولتی تاسیس گردیده است.</p>

سازمان نوآوری تکنیک در نظر دارد تا با ایجاد یک تعامل دوطرفه و سازنده با بدنه علمی دانشگاهی و بخش خصوصی به یک الگوی ملی در زمینه‌ی توسعه پایدار و ارزش‌آفرینی در سطح جامعه تبدیل شود. بواسطه ارتباطات گسترده با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی و آفریقایی امکان استفاده از فرصت های بین‌المللی، استفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور موثر در بازارهای فنّاوری جهان از اهداف راهبردی این مجموعه می باشد

سازمان نوآوری تکنیک با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و استفاده از بهترین کارشناسان  و متخصصان و مشاورین حوزه های فنی و مهندسی، کارآفرینی، کشاورزی و … در نظر دارد اکوسیستمی را طراحی و ایجاد کند که شرکت‌های دانش بنیان و دانش محور که روی طراحی و تولید محصولات محصولات مورد نیاز کشور در صنایع مختلف فعالیت دارند، بتواند با استفاده از ساختارهای تولیدی، سرمایه‌ای و حقوقی در این اکوسیستم رشد کرده و به دور از دغدغه‌های مختلف بر روی تولید محصولات خود تمرکز داشته باشند.

اهداف مجموعه

سازمان نوآوری تکنیک در نظر دارد به الگوی ملی و منطقه ای در توسعه پایدار و ارزش آفرینی تبدیل شود.  هدف راهبردی آن استفاده از تجربیات بین المللی از طریق همکاری بین المللی و حضور عملی در فناوری جهانی است. پذیرش استارتاپ های محصول محور در سازمان نوآوری تکنیک شامل استارتاپ های محصول محور در تمامی حوزه ها و شرکت های دانش بنیان در سه گروه

محصول اولیه

تجاری سازی و تولید انبوه

می توانند از خدمات این مجموعه استفاده کنند.

مزیت رقابتی و تفاوت این سازمان با سایر فعالان حوزه نوآوری تفاوت عمده سازمان نوآوری تکنیک با سایر مراکز نوآوری و فناوری در ایران در فعالیت تخصصی، پشتوانه تجربی، جلب اعتماد نخبگان، گستردگی فعالیتهاست. سازمان نوآوری تکنیک زنجیره ای از خدمات را طراحی نموده است که بتواند تمام زمینه ها را پوشش داده و کلیه نیازهای نخبگان را پوشش دهد.  این مجموعه به پشتوانه تجربیات و متخصصین توانمند خود بصورت جنرال در تمامی شاخه های نوآوری فعالیت می کند. هر مجموعه شتابدهنده و … در بهترین حالت از سه، پنج و یا ده ایده و یا استارت آپ حمایت می کند. اما مجتمع نوآوری نخبگان ایران ظرفیت حمایت از چندین طرح و ایده را بصورت همزمان دارد.  این مجموعه به واسطه سرمایه گذارانی که طی 20 سال گذشته شناسایی نموده. موانع مالی را برطرف نموده و ظرفیتهای خود را در ارائه خدمات افزایش داده است.

تکنیک قطب نوآوری و فناوری